Qui som?

La Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont és una entitat educativa creada l’any 1999 a la diòcesi de Girona i registrada amb el número 188-SE/F al Ministerio de Justicia, amb data 20 de setembre de 1999. L’activitat que desenvolupa, però, es va iniciar l’any 1957; en aquell moment, les activitats i accions que realitza es feien amb altres noms: Servei de Casals, Servei Colònies de Vacances... L’any 1974 es va reconèixer l’escola de formació de monitors: l’Escola de l’Esplai, que està acreditada per la Direcció General de Joventut amb el registre número 10.

Les finalitats de la Fundació Pia Autònoma Esplai Girona - Mare de Déu del Mont són:

 • Promoure, des d’una visió cristiana, l’educació en el temps lliure, l’associacionisme i el voluntariat. 
 • Fomentar la participació d’infants, adolescents i joves en els Centres d’Esplai.
 • Ser present en la societat a través de l’educació en el lleure promovent la participació, l’animació cívica, l’educació ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per la pau i l’educació social.
 • Prioritzar l’atenció a la infància i a la joventut, especialment a les persones més necessitades.
 • Promoure la integració de persones discapacitats dins dels grups d’esplai.
 • Treballar per la integració de persones discapacitades a partir del treball en els Centres d’Esplai.
 • Vetllar per l’acceptació, dins de les nostres entitats, de les persones d’altres cultures i ambients.
 • Donar suport als Centres d’Esplai i a altres entitats i moviments per al desenvolupament de les seves activitats educatives i socials.
 • Impulsar la millora de les cases de colònies per tal d’oferir un servei de qualitats als grups i a les entitats, per tal que puguin desenvolupar-hi les seves activitats socials, culturals, cíviques i educatives.
 • Vetllar per la formació dels educadors i educadores en el lleure, essent un servei obert a la societat, donant prioritat als Centres d’Esplai de la Coordinació de Centres.

Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona, compta amb tres seccions, que treballen diferents camps en l’educació en l’esplai :

El Patronat de la  Fundació Esplai Girona és el màxim òrgan de direcció de l'entitat i es reuneix amb una periodicitat trimestral. Està format per:

President Sr. Pere Fanals i Oriol
Vicepresident Sr. Pere Costa i Vilanova
Secretari Sr. Jaume Pórtulas i Felip
Tresorer Sr. Jaume Torrent i Busquet
Consiliari Mn. Jordi Callejon i Ferrer
Vocal Sra. Anna Casadevall i Sala
Vocal Sr. Ferran Ruiz i Rodríguez
Vocal Sr. Benjamí Comas i Matas
Coordinació de Centres Sra. Consol Duran i Vila
Escola de l'Esplai Sr. Lluís Illas i Bou
Servei de Cases Sra. Maria Bosch i Gayolà

La Fundació Esplai Girona és membre de

A través de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai, som membres de: 

 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
 • Federació Internacional de Moviments d'Acció parroquial (FIMCAP)
 • Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i Balears (SIJ) 
 • Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE)
 • Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment reconegudes (FOCIR)
 • Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL)

Amb la col·laboració de

En conveni amb