La Fundació

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont és una entitat educativa creada l’any 1999 dins de la diòcesi de Girona. L’activitat que desenvolupa, però, es va iniciar l’any 1957, en aquell moment prenien altres noms: Servei de Casals, Servei de Colònies de Vacances... L’any 1974 es va reconèixer l’escola de formació de monitors: l’Escola de l’Esplai.

Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona, compta amb tres seccions, que treballen diferents camps en l’educació en l’esplai :

 

  

 

Les finalitats de la Fundació Pia Autònoma Esplai Girona – Mare de Déu del Mont són:

  • Promoure, des d’una visió cristiana, l’educació en el temps lliure, l’associacionisme i el voluntariat. 
  • Fomentar la participació d’infants, adolescents i joves en els Centres d’Esplai.
  • Ser present en la societat a través de l’educació en el lleure promovent la participació, l’animació cívica, l’educació ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per la pau i l’educació social.
  • Prioritzar l’atenció a la infància i a la joventut, especialment a les persones més necessitades.
  • Promoure la integració de persones discapacitats dins dels grups d’esplai.
  • Treballar per la integració de persones discapacitades a partir del treball en els Centres d’Esplai.
  • Vetllar per l’acceptació, dins de les nostres entitats, de les persones d’altres cultures i ambients.
  • Donar suport als Centres d’Esplai i a altres entitats i moviments per al desenvolupament de les seves activitats educatives i socials.
  • Impulsar la millora de les cases de colònies per tal d’oferir un servei de qualitats als grups i a les entitats, per tal que puguin desenvolupar-hi les seves activitats socials, culturals, cíviques i educatives.
  • Vetllar per la formació dels educadors i educadores en el lleure, essent un servei obert a la societat, donant prioritat als Centres d’Esplai de la Coordinació de Centres.

 
La Fundació Esplai Girona està gestionada per aquest Patronat:

Organigrama Patronat

President Sr. Ferran Ruiz i Rodríguez
Vicepresidenta Sra. Anna Casadevall i Sala
Secretari Sr. Pere Fanals i Oriol
Administrador Sr. Jaume Torrent i Busquet
Consiliari Mn. Enric Roura i Sabà
Vocal Sr. Jaume Pórtulas i Felip
Vocal Sr. Benjamí Comas i Matas
Vocal Sr. Pere Costa i Vilanova
Vocal - Coord. Centres Sra. Consol Duran i Vila
Vocal - Escola de l'Esplai Sr. Ramon Casadevall i Busquet

 

La Fundació Esplai Girona ès membre de: 

Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai

 
Mitjançant la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai, som membres de: 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
Federació Internacional de Moviments d'Acció parroquial (FIMCAP)
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i Balears (SIJ) 
Bureau International Catholique del'Enfance (BICE)
Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment reconegudes (FOCIR)
Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL)
Associació per al Foment dels Terrenys d'Acampada de Catalunya (AFTAC)

 
Amb la col·laboració de: 

 

  [Obra Social de la Fundació La Caixa]                    [Ajuntament de Girona]                  [Diputació de Girona]

 
En conveni amb:

[Secretaria de Joventut]

[Departament d'Empresa i Ocupació]         [Servei d'Ocupació de Catalunya]          [Fons Social Europeu]